Przykładowa strona

Niniejsza strona zawiera prace malarskie autorów Iwony Krzystanek i Mateusza Krzystanek.

Prezentowane obrazy autorów, zaliczyć można do dwóch podstawowych nurtów twórczych: malarstwa realistycznego, odzwierciedlającego z niemalże fotograficzną dokładnością szczegół danego tematu oraz malarstwa symbolicznego, będącego nie tyle odbiciem widzianej rzeczywistości, co wyobrażeniem, a może przeczuciem autora na temat sensu tej rzeczywistości postrzeganego z perspektywy duszy.

Każdy z obrazów stanowi zamkniętą opowieść, na temat zdarzeń, przemyśleń, doświadczeń rzutujących na wyobraźnię twórczą, które przefiltrowane przez osobowość autorów, tworzą efekt oscylujący pomiędzy sennym realizmem, a światem baśniowym.